Meteen naar de content

Gratis verzending vanaf €40

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro Allure

Door het plaatsen van een bestelling op de website van Buro Allure gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig. 

1. Identiteit van de ondernemer 

Buro Allure
Hogeschuurstraat 30
8840 Staden 
België 
T +32(0)473 43 35 53
E buroallure@gmail.com
BTW nummer:  BE 0500744088

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing op het gebruik door u van www.buroallure.be op elk aanbod uitgaande van de Verkoper aan de Koper en op elke overeenkomst aangegaan tussen de Verkoper en de Koper.

Een overeenkomst betreft niet alleen iedere rechtstreekse verkoop aan de Koper maar ook iedere verkoop op afstand door de Verkoper (vb. bestelling door de Koper via de website).

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

3. Aanbod, prijzen, kosten en aanvaarding van de bestelling 

3.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Buro Allure niet. Buro Allure is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Buro Allure is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

3.2. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

3.3. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Buro Allure 

3.4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Buro Allure. Buro Allure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3.5. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De Verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat schriftelijk bevestigd werd dat de levering verzonden werd respectievelijk klaar staat voor afhaling.

3.6. Buro Allure heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen. 

4. Levering of afhaling

4.1 Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De verkoper doet beroep op de leverancier BPost of PostNL.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Buro Allure kan niet verantwoordelijk geacht worden voor vertragingen, beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost of PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

4.2. Indien gekozen wordt voor afhaling op het afhaalpunt (Hogeschuurstraat 30, Staden) van de Verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging. Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

5. Betaling 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen verschillende betaalmogelijkheden die kenbaar worden gemaakt op de webshop.

Buro Allure is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.
De Verkoper behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.


7. Klachten 
Klachten worden door Buro Allure in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen gemeld worden via het e-mailadres buroallure@gmail.com. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. 


8. Retourneren van de goederen 
De koper heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de koper naar de verkoper zijn voor eigen rekening. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Buro Allure geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de koper contact opnemen met de verkoper via buroallure@gmail.com De verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


9. Toepasselijk recht 
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht. 


10. Overmacht
In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …


11. Afbeeldingen
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Buro Allure afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 


12. Bescherming van uw privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Buro Allure gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Meer informatie hierover lees je in onze Privacy Verklaring 


13. Auteursrecht 
Op alle afbeeldingen van Buro Allure auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Buro Allure, tenzij het gebruikt wordt voor product beschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam. 


14: Toepasselijk recht 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
Klachten dienen overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden kenbaar gemaakt te worden aan de Verkoper op het e-mailadres buroallure@gmail.com. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan de Klant zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/).
Geboortekaartjes West-Vlaanderen

Hoe werkt het?

Neem contact met ons op via het formulier op onze website of via e-mail of telefoon. Vertel ons wat je zoekt, hoeveel kaartjes je nodig hebt en wanneer je uitgerekende datum is.

Kom je graag langs voor een gesprek? Dan leggen we de agenda's samen.

We gaan aan de slag met het ontwerpen van je geboortekaartje. We sturen je binnen een week een eerste concept toe samen met de offerte. Je kunt feedback geven en wijzigingen aanvragen.

Als je helemaal tevreden bent met het ontwerp, sturen we je een digitale proefdruk ter goedkeuring. Na je akkoord drukken we een proefdruk, zodat je jouw kaartje eens volledig afgewerkt ziet.

Bij geboorte laat je ons de nodig gegevens weten: lengte, gewicht, geboortedatum, ...
Wij sturen dan nogmaals een digitale proefdruk, voordat alles naar de drukker gaat.

Je kaartjes worden veilig met de post verzonden. Je kan er ook voor kiezen om ze af te halen.

mail ons

Waarom kiezen voor Buro Allure?

Bij Buro Allure maken we niet zomaar geboortekaartjes. We maken geboortekaartjes die jouw verhaal vertellen. We houden van eenvoud, elegantie en originaliteit. We werken met hoogwaardige materialen en druktechnieken om een prachtig resultaat te garanderen. We bieden ook bijpassende enveloppen, sluitzegels, adresstickers en bedankkaartjes aan.

Bij Buro Allure kies je voor een persoonlijke aanpak, geen verschillende ontwerpers, maar één iemand die zicht volledig richt op jullie ontwerp. Ik help jullie van begin tot einde.

Benieuwd naar onze stijlen?

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over onze geboortekaartjes op maat. We beantwoorden graag al je vragen en helpen je graag verder. Je kunt ons bereiken via het formulier op onze website of via e-mail of telefoon. Je kunt ook een kennismakingsgesprek boeken om je wensen en ideeën te bespreken. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en samen een prachtig geboortekaartje te maken voor je kindje.